Erik Kouwenhoven | Recent Works | A Selection of Earlier Works | Charlotte Köhler Award | Information | CV | Fundraising | Contact

Achtergrond

Erik Kouwenhoven is geboren in Arnhem in 1964. Hij studeerde van 1983 tot en met 1988 theatervormgeving aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Tijdens zijn studie liep hij stage bij Jan Fabre/Troubleyn in Antwerpen, waar hij van 1987 tot en met 1992 vaste scenografie assistent en stagemanager was voor zijn opera-, theater en dansprodukties. Tevens was hij assistent van diverse beeldende kunstprojecten van Jan Fabre.

In 1990 keerde Erik Kouwenhoven terug naar Amsterdam waar hij zijn eigen ad-hoc dansgezelschap Public Affairs oprichtte. Van 1990 tot en met 1996 creëerde en regiseerde hij vijftien multidisciplinaire dansvoorstellingen op basis van de scenografie en de kostuums, in samenwerking met de choreografen Michael Beards en Angelique Schippers. Deze voorstellingen werden internationaal geproduceerd en gepresenteerd door Theater am Turm (Frankfurt), Felix Meritis en Julidans (Amsterdam), Theater Lantaren/Venster (Rotterdam), Theater Zeebelt en Korzo Theater (Den Haag), Podewil/TanzWerkstatt (Berlijn) en Rencontres Chorégraphiques Internationales de Bagnolet (Parijs).

Ook presenteerde Kouwenhoven zijn beeldend werk (tekeningen, modellen en schilderijen) in Theater Instituut Nederland, Museum Fodor en Loods 6 (Amsterdam, Hal 4 (Rotterdam) Podewil (Berlijn) en Industrial Palace (Praag). Vanaf 1994 ontwerpt Erik Kouwenhoven ook voor andere regisseurs en choreografen zoals Marc Vanrunxt, Itzik Galili en Gerardjan Rijnders (Toneelgroep Amsterdam).

Tussen 1997 en 2001 is Erik Kouwenhoven verbonden als 'principal tutor' aan de  Master of Arts Scenography Course van de Hogeschool voor Kunsten Utrecht en Central Saint Martins College of Art and Design in Londen. Van 1998 tot en met 2002 was Kouwenhoven directeur en programmeur van Het Veem Theater in Amsterdam, een productiehuis voor mime en beeldend theater, gericht op jonge theatermakers.

In 1989 behaalde Erik Kouwenhoven de finale tijdens de eindronde van de Prix de Rome in de categorie Theater/Beeldende Kunst. In 1996 kreeg hij voor zijn gehele oeuvre van scenografiën de Charlotte Köhler Prijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Ook ontving hij diverse malen startstipendia en werkbeurzen van het Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst (nu het Mondriaanfonds) in Amsterdam.

Tussen 2005 en 2010 was Kouwenhoven directeur/programmeur bij het het Theaterfestival Mooi Weer Spelen (Delft) en artistiek coördinator/plv. directeur bij de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Vanaf 2010 is hij betrokken als projectleider bij het opera project U van regisseur/beeldend kunstenaar Floris Schönfeld. U is de eerste buitenaardse Klingon opera.

De laatste jaren adviseert Erik Kouwenhoven en werft hij fondsen voor individuele kunstenaars, vormgevers, theatermakers en internationale projecten. En is ad interim werkzaam als productie- of zakelijk leider bij verschillende theater- of dansgezelschappen. Sinds 2014 is Erik Kouwenhoven ook weer aan het werk als scenograaf.

 

Background

Erik Kouwenhoven was born in Arnhem in 1964. He studied theatre design at the Gerrit Rietveld Academy in Amsterdam from 1983 until 1988. During  his study he followed an internship with the Flemish artist Jan Fabre and his theatre company Troubleyn in Antwerp. From 1987 until 1992 he was the scenography assistant and stagemanager for Fabre's opera, theatre and dance productions, as well as the assistant for his visual art projects.

In 1990 Kouwenhoven returned to Amsterdam where he founded his own freelance dance company Public Affairs. From 1990 until 1996 he created and directed fifteen multidisciplinairy dance performances based on the scenography and costumes. These dance performances were choreographed by Michael Beards and Angelique Schippers. All these productions were internationally coproduced and presented at Theater am Turm (Frankfurt), Felix Meritis and Julidans (Amsterdam), Theater Lantaren/Venster (Rotterdam), Theater Zeebelt and Korzo Theater (the Hague) Podewil/TanzWerkstatt (Berlin) en Rencontres Chorégraphiques Internationales de Bagnolet (Paris). During the years Kouwenhoven also presented his visual art works (sketches, drawings, models and paintings) in the Dutch Theatre Institute, Museum Fodor en Loods 6 (Amsterdam), Hal 4 (Rotterdam) Podewil (Berlin) en Industrial Palace (Prague).

Since 1994 he also designs for other independent choreographers and directors like Marc Vanrunxt, Itzik Galili and Gerardjan Rijnders (Toneelgroep Amsterdam). Between 1997 and 2001 Erik Kouwenhoven is engaged as 'principal tutor' at the  Master of Arts Scenography Course of the Utrecht School for the Arts and Central Saint Martins College of Art and Design in London.

From 1998 until 2002 Kouwenhoven was director and programmer of Het Veem Theater in Amsterdam, a production house for mime and visual theatre, focussed on young theatre makers. In 1989 Erik Kouwenhoven reached the final round during the Prix de Rome art competition in the category Theatre/Visual Art. In 1996 he received for his oeuvre of scenographies the Charlotte Köhler Price from the Prins Bernhard Culture Foundation. He was also awarded several starting and working scholarships from the Foundation for visual art, design and architecture (now: Mondriaan Fund) in Amsterdam.

Between 2005 and 2010 Kouwenhoven was director/programmer at Theatre Festival Mooi Weer Spelen (Delft) and artistic co-ordinator/deputy director at the Royal Theatre in The Hague. Since 2010 he is involved as project manager with the opera project U of director/visual artist Floris Schönfeld. U is the first science fiction Klingon opera.

The last years Erik Kouwenhoven works as a freelance funding advisor for visual artists, designers, theatre makers and international projects. And he works ad interim as project manager or managing director for various theatre companies. Since 2014 Erik Kouwenhoven also works again as a scenographer.

 

 

Erik Kouwenhoven | Recent Works | A Selection of Earlier Works | Charlotte Köhler Award | Information | CV | Fundraising | Contact